Vi arbetar långsiktigt som en familj, med fötterna på jorden.

Detta är Fairford

Fairford är ett familjeägt investeringsbolag med närmare 30 års erfarenhet, baserade i Sverige och Storbritannien. Våra intressen sträcker sig över många olika branscher där vi fokuserar på att utveckla nischade företag som vi bedömer har god utvecklingspotential och där vi kan tillföra mest nytta.

Framgång genom ett längre perspektiv

Vi vet att det krävs ett långsiktigt perspektiv för att uppnå uthålligt värde och framgång. Det kräver tålamod, engagemang, mod, förtroende och öppenhet. Därtill behövs en solid grund med professionella strukturer, något vi byggt upp under lång tid och fortsätter att utveckla.

Med en familjär och entreprenöriell anda

Inom Fairford agerar vi som en familj, arbetar mot gemensamma mål och behandlar varandra med respekt. Vi tror att entreprenörsanda, glädje och en trivsam arbetsmiljö är avgörande för att nå framgång.

Kontinuerlig utveckling av våra medarbetare och företag

Den kollektiva erfarenheten och viljan att söka ny kunskap är en grundpelare inom Fairford. Vi är nyfikna, ständigt lärande och utvecklar nya färdigheter som kan gynna våra företag. På så sätt kan vi anpassa oss till förändringar för att stå starka i framtiden.

Våra grundare och ägare

Fairford grundades av Salah Osseiran och Bengt A Dahl i början på 1990-talet. En affärsman från Libanon och vd:n för ett lokalt investeringsbolag i Jämtland, Sverige, som träffades genom en slumpmässig affärstransaktion. Det blev starten till en vänskap och 30-årig resa som resulterade i den bolagsgrupp vi idag kallar Fairford. Både Salah och Bengt är fortfarande aktiva i verksamheten och fortsätter sprida den familjära kultur vi värnar.

Fairford ägs av familjen Osseiran som sedan 1980-talet investerat i Mellanöstern, Europa och USA. Familjen har sin hemvist i Libanon och Mellanöstern där de arbetar med sina lokala investeringar. Med en långsiktig och engagerad familj som ägare är Fairford väl lämpat att fortsätta att utveckla sin verksamhet under kommande generationer.

Vårt arbetssätt och våra värderingar

Fairford är en informell och prestigelös organisation som inte tummar på professionalism och ambition. Vi eftersträvar en arbetsmiljö med hög integritet, ärlighet och transparens. Vi brukar sammanfatta våra värderingar som familjekänsla, långsiktighet och ständigt lärande.

Vad vi söker

Som en aktiv och närvarande partner söker vi möjligheter med utvecklingspotential på bred front. Vi äger bolag inom en rad olika branscher och i olika utvecklingsstadier. Våra bolag är baserade i Sverige och Storbritannien, men har i många fall en global närvaro. Vi föredrar att vara majoritetsägare och investerar typiskt sett 50–150 MSEK per investering, men har full frihet att gå utanför ramarna när det känns rätt. En förutsättning är att vi har en samsyn kring hur affärer bedrivs och vi söker människor och företag där vi delar grundläggande värderingar.

Sponsorskap

Då vi har vårt huvudkontor i Östersund i Sverige sponsrar vi främst lokala idrottsföreningar, men även utvalda internationella organisationer där vi stödjer det specifika syftet. Vi är bland annat stolt sponsor till SOS Barnbyar, världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg, samt utmärkelsen Guldklubban med syftet att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll.