Styrelseledamöter

I varje situation strävar vi efter att skapa de rätta förutsättningarna för att ett företag ska kunna ta nästa steg i sin utveckling. En viktig del av detta är vårt nätverk av rådgivare som bidrar med sin erfarenhet och kunskap. Detta sker vanligtvis genom att vi utser styrelseledamöter med relevant expertis.

Bengt A. Dahl
Bengt A. Dahl
Grundare och styrelseledamot i Fairford samt styrelseordförande i Axel och SkulFlex.
Bengt A. Dahl
Innan Bengt var med och grundade Fairford arbetade han som verkställande direktör i ett antal medelstora bolag inom olika verksamhetsområden under mer än 30 år. Han har också suttit i styrelsen för ett antal privata och noterade bolag. Bengt har som verkställande styrelseordförande varit instrumentell i att bygga Fairford från grunden och drivit dess utveckling fram till att han lämnade sin verkställande roll 2015. I dag är Bengt styrelseledamot i holdingbolaget och dessutom styrelseordförande i ett antal av koncernens portföljföretag.
Bengt Rolén
Bengt Rolén
Styrelseordförande Ergofast
Bengt Rolén
Som aktiv entreprenör och tidigare vd för Combisafekoncernen har Bengt skaffat sig omfattande internationell erfarenhet av operativ förvaltning och affärsutveckling med fokus på lönsam tillväxt. I dag har Bengt en rådgivande roll som styrelseordförande och styrelseledamot i flera internationella bolag med bas i Sverige.
Christian Helgesson
Christian Helgesson
Styrelseledamot Translink
Christian Helgesson
Christian har 20 års erfarenhet av att arbeta som managementkonsult och entreprenör, styrelseledamot och vd i olika bolag inom företagsutbildning. Han är grundare av och vd för Edlegio/Ny Teknik Education som är ett dotterbolag till Ny Teknik-koncernen.
Danny Osseiran
Danny Osseiran
Aktieägarrepresentant
Danny Osseiran
Danny tog sin kandidatexamen med inriktning på finans vid American University of Beirut (AUB). Han inledde därefter sin karriär som finanskonsult hos PwC och fortsatte arbeta inom finansiella tjänster i fyra år. Han kom sedan till BPC-koncernen och är för närvarande baserad i Förenade arabemiraten där han ingår i ledningsgruppen för Le Chocolat, ett företag som tillverkar konfektyr och är specialiserade på råvaror av hög kvalitet för bagerier, chokladfabriker och flygbolag liksom internationella återförsäljarmärken som Ray’s och Snaktive.
Eva Redhe
Eva Redhe
Styrelseledamot Axel
Eva Redhe
Eva har erfarenhet av styrelsearbete från över 25 börsnoterade och privata företag, hon har suttit åtta år i styrelsen för AP1, hon var tidigare vd (och senare verkställande styrelseordförande) för Erik Penser Bank, grundare av Mercurius Financial Communications och tidigare chef för Investor Relations och medlem av finansteamet vid Investor AB.
Gunnel Åkerman
Gunnel Åkerman
Styrelseledamot Life
Gunnel Åkerman
Gunnel Åkerman har haft ledande positioner inom detaljhandeln i över 20 år. Hennes senaste befattning var som VD för Life Europe och hon är för närvarande styrelseledamot i Svensk Egenvård. Under sin karriär har hon också haft ledande befattningar och varit styrelseledamot i ett antal onoterade europeiska företag inom IT, arkitektur och kommersiella fastigheter.
Hans Ramér
Hans Ramér
Styrelseledamot Translink
Hans Ramér
Hans Ramér har varit en högtstående chef inom fordonsindustrin i över 10 år. Han har omfattande global erfarenhet från arbete i Brasilien, Sydkorea och Tyskland. Hans har även varit aktiv inom ett brett spektrum av mindre familjeföretag som VD och styrelseordförande.
Hans Vanoorbeek
Hans Vanoorbeek
Styrelseledamot SkulFlex
Hans Vanoorbeek
Mellan 1996 och 2003 var Hans verksam i London inom private equity som Associate Director på Industri Kapital och som partner på BC Partners. Han är managing partner för och medgrundare till BV Capital Partners, ett private equity bolag som investerar i små och medelstora företag i Benelux sedan 2003. Han är för närvarande styrelseordförande i Matco NV (kemikalier). Han är också styrelseledamot i Teconex SA (elprodukter), United Chocolat Group GmbH (choklad) och Pegase Travel NV (researrangör). Hans är också adjungerad professor vid Vlerick Business School i Belgien och vid Insead i Frankrike.
John Blydenstein
John Blydenstein
Styrelseledamot SkulFlex
John Blydenstein
Mellan 1995 och 2003 var John verksam i London inom private equity som Associate Director på Industri Kapital och som managing partner på West Private Equity (numera Lyceum Capital). Han är managing partner för och medgrundare till BV Capital Partners, ett private equity bolag som investerar i små och medelstora företag i Benelux sedan 2003. Han är styrelseordförande i Teconex SA (elprodukter) och LensOnline Groep NV (kontaktlinser) samt styrelseledamot i Pegase Travel NV (researrangör) och Matco NV (kemikalier).
Kjell-Åke Pettersson
Kjell-Åke Pettersson
Styrelseledamot i Fairford Real Estate
Kjell-Åke Pettersson
Kjell-Åkes arbetserfarenhet innefattar konsultverksamhet inom energieffektivisering, vd-poster i olika branscher som Private Equity, media, järnväg samt styrelseordförande i 10 olika bolag. Han har civilingenjörsexamen från KTH och en MBA från Uppsala universitet.
Lars-Åke Helgesson
Lars-Åke Helgesson
Styrelseordförande Translink och styrelseledamot Axel
Lars-Åke Helgesson
Lars-Åke har 40 års erfarenhet från svenska industriföretag med internationell inriktning, inklusive långvariga befattningar inom Bonnierkoncernen, Haldex och Stora. Han har innehaft vd-poster under närmare 25 år, varav 11 år i börsnoterade företag. De senaste 10 åren har han varit styrelseordförande / ledamot i såväl svenska som internationella företag.
Mikael Jonson
Mikael Jonson
Ordförande AP&T och PanLink
Mikael Jonson
Mikael har bred erfarenhet av verkställande befattningar i flera globala industriföretag. Han är en entreprenör med omfattande internationell erfarenhet. Mikael har huvudsakligen arbetat i industriföretag i rollen som vd. Han har också haft flera styrelseposter i både noterade och onoterade företag.
Per Winnberg
Per Winnberg
Rådgivare Fairford
Per Winnberg
Per har varit aktiv som affärsjurist i över 40 år med inriktning på sammanslagningar och förvärv, omstruktureringar och allmän affärsjuridik. Per har erfarenhet från bygg- och energibranschen samt allmännyttiga tjänster och är för närvarande engagerad i ett antal projekt inom grön teknik. Per har varit senior partner på Hellström Advokatbyrå de senaste 16 åren.
Pål Vindegg
Pål Vindegg
Ordförande Medivatus
Pål Vindegg
Pål har innehaft seniora verkställande poster i produktions- och detaljhandelsföretag under de senaste 35 åren, bland annat Norsk Data, KappAhl och Komplett. Pål har flera styrelseuppdrag, bland annat i Norlux, Element Logic, Smart Retur och Homeboxx. Andra tidigare uppdrag innefattar Oscar Jacobson, Autostore, Fritzøe Engros och PorterBuddy. Pål arbetar nu som senior industriell rådgivare och har arbetat med flera välkända ägarkonstellationer, bland annat EQT, Valedo, Triton, Varro och Norvestor.
Ramy Osseiran
Ramy Osseiran
Aktieägarrepresentant och styrelseledamot i Fairford, Translink och AP&T.
Ramy Osseiran
Efter sin MBA kom Ramy till BPC-koncernen i Förenade arabemiraten där han tillbringade åtta år med att förvalta gruppens portföljföretag. Sedan 2018 arbetar Ramy i Portugal i familjens företag Splendimension med verksamhet inom fastighetsutveckling.
Rayan Osseiran
Rayan Osseiran
Aktieägarrepresentant och styrelseledamot i Axel och Life.
Rayan Osseiran
Rayan inledde sin karriär i Ernst & Youngs revisions/försäkringsteam i Libanon efter att ha tagit examen inom finans från American University i Beirut. Rayan arbetade sedan ett år tillsammans med ledningsgruppen på Axel Christiernssons nederländska dotterbolag. 2013 fortsatte han sina MBA-studier vid IE Business school i Madrid och tog examen i juni 2014. Rayan är för närvarande baserad i Dubai i Förenade arabemiraten som VD på Le Chocolat LLC, ett företag inom livsmedelstillverkning för B2B och B2C som producerar choklad och konfekt för fabriker, bagerier, flygbolag, kaféer, chokladbutiker, stormarknader, hälso- och wellnessanläggningar och hotell i arabiska viken och på den asiatiska marknaden.
Roger Hjerth
Roger Hjerth
Styrelseledamot AP&T
Roger Hjerth
Roger har haft verkställande roller i industriföretag i över 30 år, huvudsakligen som vd, såväl internationellt som i Sverige. Trots hans breda erfarenhet, från olika tillverkningsföretag som EFD Induction, Bulten och TransLink och företag inom tung industri som OVAKO, Gränges Aluminium och Höganäs, har kunder och marknader alltid varit kopplade till bilindustrin. Idag innehar Roger olika styrelseuppdrag inom tillverkningsindustrin.
Sammy Osseiran
Sammy Osseiran
Aktieägarrepresentant och styrelseledamot PanLink
Sammy Osseiran
Sammy erhöll sin kandidatexamen i ekonomi vid American University i Beirut med en minor i företagsekonomi. Han inledde sin yrkeskarriär vid Deloitte Touches team för revision och kvalitetssäkring i Dubai med inriktning mot finansiella tjänster, och tjänstgjorde där i tre år. Sammy är för närvarande baserad i Egypten där han förvaltar ett av BPC Holdings dotterbolag WAPCO som är inriktat på buteljering av vatten och kolsyrade drycker.
Salah Osseiran
Salah Osseiran
Grundare till Fairford, aktieägarrepresentant och styrelseledamot i samtliga bolag.
Salah Osseiran
Salah tog juristexamen vid Lebanese University i Beirut på 70-talet. Hans karriär som internationell affärsman inleddes efter ett decenniums verksamhet i Saudiarabien. Hans inledande investeringar skedde huvudsakligen i USA innan han började investera i Sverige i början av 90-talet. Hans positiva erfarenhet från Sverige och dess affärsklimat gjorde att han beslutade sig för att ha Sverige som sin bas för sitt framtida långsiktiga arbete i Europa vilket ledde fram till grundadet av Fairford tillsammans med Bengt A Dahl år 2000. Salah är idag styrelseledamot i Fairford och samtliga våra portföljbolag samtidigt som han förvaltar sina investeringar i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen från sitt kontor i Beirut.
Staffan Håkansson
Staffan Håkansson
Styrelseledamot SkulFlex
Staffan Håkansson
Staffan har innehaft ledande befattningar som högre chef inom framstående branschgrupper såsom AGA, Esselte, FFV, Cardo och Bombardier Transportation. Han har arbetat i Sverige och Belgien och besitter omfattande internationell erfarenhet. Staffan har även varit ordförande i ProfilGruppen AB och Finnveden AB. Han är vald medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
Thommy Nilsson
Thommy Nilsson
Ordförande Life
Thommy Nilsson
Thommy har under de senaste 35 åren arbetat i seniora verkställande poster i detaljhandelsföretag som JC, Bata, MQ och KappAhl. Thommy har flera styrelseuppdrag, bland annat i Blåkläder och XL Bygg. Andra tidigare uppdrag är styrelseordförande i Kicks. Under sin karriär har Thommy arbetat med flera välkända ägarkonstellationer, inklusive EQT, Valedo och Adelis i rollen som senior rådgivare i företag som XXL.