I tre decennier har vi skapat framgångsrika företag genom att investera i människor vi tror på.

Välkommen till Fairford

Vi är en stabil ägare som investerar långsiktigt och ansvarsfullt i människor, relationer och bolag. Genom att köpa företag och utveckla dem i nära samarbete med våra företagsledare och partners, skapar vi hållbart värde. För generationer framåt.

Att växa med oss

I vår värld står människorna i centrum. Ambitiösa och kunniga ledningsteam och ett nätverk av personer med kunskap och erfarenhet är våra viktigaste tillgångar. För oss är det självklart att våra medarbetare ska må bra och ges möjlighet att växa i sina roller – för att uppnå både sin egen och företagets verkliga potential. Fairford erbjuder en stödjande kultur av ärlig feedback, konkreta råd och effektiva verktyg där vi både stöttar och utmanar. Vi finns löpande med som ett strategiskt bollplank för att diskutera kommande steg och samarbeta mot nya mål.

Vi tar det längre perspektivet

Att utveckla bolag görs bäst om man tar en längre horisont. Vi har genomgående en långsiktig syn på våra investeringar och behöver likt många andra investerare inte sälja våra innehav på grund av fondstrukturer eller liknande. Det har vi löpande bevisat under de senaste 30 åren som vi bedrivit vår verksamhet och vi har ingen uttalad strategi att sälja våra innehav.

Portföljbolag

Våra nuvarande portföljbolag