Föregående
Alla investeringar
Nästa

AP&T

AP&T är en ledande leverantör inom avancerad formning. AP&T levererar avancerade produktionssystem och fristående automationsutrustning, servohydrauliska pressar och utrustning för värmebehandling till metall- och fiberformningsindustrier över hela världen. AP&T som tekniskt ledande inom utvalda nischer, fokuserar på hållbara produktionssystem som erbjuder högsta kundvärde och prestanda under utrustningens livstid.

Fairfords perspektiv

AP&T:s teknikerbjudande möjliggör lättare och därmed mindre bränsle/energiförbrukande fordon samtidigt som det ökar materialens styrka och förbättrar säkerheten. Dessa två grundläggande hörnstenar motiverar vårt långsiktiga engagemang i bolaget. AP&T:s ställning inom metallformningsindustrin har stärkts och utöver detta traditionella segment ser vi tillväxtmöjligheter inom formning av andra material (exempelvis träfiber). I ett bredare perspektiv bidrar AP&T:s know-how och teknik till många andra spännande innovationer som på lång sikt kommer att ha en positiv påverkan när det gäller hållbarhet.

Företagsfakta

Omsättning 1 136 MSEK
Anställda 390
Fairfords innehav 100 %
Förvärvsår 2009
Styrelseordförande Mikael Jonson
VD Magnus Baarman
Investeringsteam Bengt Dahl