Föregående
Alla investeringar
Nästa

AP&T

AP&T är en ledande leverantör inom avancerad formning. AP&T levererar avancerade produktionssystem och fristående automationsutrustning, servohydrauliska pressar och utrustning för värmebehandling till metall- och fiberformningsindustrier över hela världen. AP&T som tekniskt ledande inom utvalda nischer, fokuserar på hållbara produktionssystem som erbjuder högsta kundvärde och prestanda under utrustningens livstid.

Fairfords perspektiv

AP&T:s teknikerbjudande möjliggör lättare och därmed mindre bränsle/energiförbrukande fordon samtidigt som det ökar materialens styrka och förbättrar säkerheten. Dessa två grundläggande hörnstenar motiverar vårt långsiktiga engagemang i bolaget. AP&T:s ställning inom metallformningsindustrin har stärkts och utöver detta traditionella segment ser vi tillväxtmöjligheter inom formning av andra material (exempelvis träfiber). I ett bredare perspektiv bidrar AP&T:s know-how och teknik till många andra spännande innovationer som på lång sikt kommer att ha en positiv påverkan när det gäller hållbarhet.

Företagsfakta

Omsättning 828 MSEK
Anställda 376
Fairfords innehav 100 %
Förvärvsår 2009
Styrelseordförande Mikael Jonson
VD Magnus Baarman
Investeringsteam Bengt Dahl