Föregående
Alla investeringar
Nästa

Axel Christiernsson

Axel är en oberoende och marknadsledande aktör i smörjmedelsbranschen med huvudkontor i Nol i Sverige. Bolaget driver sex anläggningar av liknande omfattning i Europa och USA och har varit en del av Fairfordkoncernen sedan 1997. Axels fokus är att utveckla och tillverka högkvalitativa smörjfettsprodukter och erbjuda unika tjänster för att hjälpa kunderna att växa sin verksamhet inom smörjfett.

Fairfords perspektiv

Axelkoncernen är en av de ledande oberoende aktörerna inom smörjfettsproduktion. Trots att smörjmedelsbranschen är en relativt stabil marknad när det gäller tillväxt anser vi att det är möjligt att ta ytterligare marknadsandelar både på befintliga marknader och på nya geografiska marknader. Vi tror att ytterligare värde kan skapas genom såväl organisk tillväxt som branschkonsolidering och förbättrad verksamhet.

Företagsfakta

Omsättning 2 460 MSEK
Anställda 342
Fairfords innehav 100 %
Förvärvsår 1997
Styrelseordförande Bengt A. Dahl
VD Johan Stureson
Investeringsteam Bengt Dahl
Hemsida www.axelch.com