Föregående
Alla investeringar
Nästa

Fairford Real Estate

Fairford Real Estate AB är moderbolaget för koncernägda tillgångar inom industri, lager och kontorslokaler i Fairfordkoncernen. FREAB arbetar aktivt med att utveckla tillgångarna och säkra långsiktig finansiering.

Fairfords perspektiv

För att våra portföljföretag ska kunna fokusera på sin operativa verksamhet har Fairford valt att dela upp förvaltningen av fastighetstillgångarna. Det innebär att vi minimerar kostnader, utnyttjar våra tillgångar mer effektivt och skapar synergier. Ur ett investeringsperspektiv ger det oss dessutom exponering mot fastighetsmarknaden.

Företagsfakta

Omsättning 31 MSEK
Anställda 0
Fairfords innehav 100 %
Etableringsår 2008
Styrelseordförande Bengt Dahl
VD Eva Scherl