Föregående
Alla investeringar
Nästa

PanLink

PanLink är en fullservicepartner inom elektriskt montage som är specialiserad på kablage. Baserat på egna verktyg och processer inom teknik, inköp och tillverkning skapar PanLink konkurrenskraftiga lösningar för sina kunder. PanLink hjälper sina kunder med elektromekanisk montering och teknisk support från sina produktionsanläggningar i Polen och Italien.

Fairfords perspektiv

Investeringen i PanLink motiverades inledningsvis av det identifierade behovet hos många små och medelstora företag att hitta en tillverkningsparter för att hantera produktion under produktlivscykelns alla stadier, från utveckling och introduktion till tillverkning av stora volymer. De specifika behoven i det här kundsegmentet finns fortfarande och i kombination med långsiktiga relationer med flera internationella börsbolag har PanLink goda förutsättningar att stärka sin marknadsposition. Med rätt kostnadsstruktur och kompetenser tror vi att PanLink kommer att fortsätta att vara en konkurrenskraftig aktör på lång sikt och vi är motiverade att stötta bolaget för att nå dess fulla potential.

Företagsfakta

Omsättning 399 MSEK
Anställda 353
Fairfords innehav 91 %
Förvärvsår 2006
Styrelseordförande Mikael Jonson
VD Lars-Gunnar Nilsson
Investeringsteam Robert Jonsrud
Hemsida www.panlink.se